Vid olycka, stöld eller skada

Vid olycka, stöld eller skada när du hyr en elsparkcykel eller elminicykel
Om det sker en olycka, stöld eller liknande är det viktigt att upplysa oss som uthyrare om
vad som skett så att vi får kännedom om händelseförloppet kring skadan, olyckan eller
stölden.
Sedan hjälper vi till så att du så tidigt som möjligt anmäler till ditt försäkringsbolag att
du blivit krävd på skadestånd om det skulle vara fallet av vår bedömning av
händelseförloppet. Försäkringsbolaget gör också sedan en bedömning av om de anser
att du vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte.
Genom ansvarsskyddet i din försäkring kan du få hjälp att betala skadestånd
I många försäkringar ingår ett ansvarsskydd. Det kan hjälpa dig att betala skadestånd för
en skada som du orsakat på ett oaktsamt sätt eller har så kallat strikt ansvar för.
Ansvarsskyddet i försäkringarna kan träda in och betala för personskador och sakskador
som du råkat orsaka och blir ersättningsskyldig för. Skyddet gäller inte för skador som du
orsakar med flit eller som drabbar någon som ingår i samma försäkring som du.
Ansvarsskydd i olika försäkringar
Om du blir krävd på skadestånd så kan du få hjälp från ansvarsskyddet i den försäkring
som blir aktuell för skadehändelsen. En förutsättning är att själva skadehändelsen står i
villkoren och att kravet därmed omfattas av ansvarsskyddet i försäkringen.