Vanligaste trafikförseelserna

Här är de vanligaste trafikförseelserna och vad de kostar.
Bötesbeloppet är samma som för cykel
Åka på motorväg eller motortrafikled: 2 000 kronor.
Åka mot röd signal: 1 500 kronor.
Strunta i trafikpolis anvisningar: 1 500 kronor.
Strunta i väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat
övergångsställe: 1 500 kronor.
Felaktig omkörning: 1 500 kronor.
Åka mot stoppskylt: 1 000 kronor.
Inte iakttagit väjningsplikt: 1 000 kronor.
Åka för nära framförvarande fordon: 1 000 kronor.
Åka fortare än fotgängarna på gågata eller gångtrafikområde: 1 000 kronor.
Strunta i väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger: 1 000 kronor.
Åka in i en rondell utan att iaktta väjningsplikt: 1 000 kronor.
Inte släppa fram gående på ett bevakat övergångsställe: 1 000 kronor.
Åka över heldragen linje: 800 kronor.
Strunta i att följa vägmärken: 500 kronor.
Åka på otillåten vägbana: 500 kronor.
Om du inte åker i vägbanan längst till höger: 500 kronor.
Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet: 500 kronor.
Orsakat fara när du kört om: 500 kronor.
Hindra någon att köra om: 500 kronor.
Inte släppa fram buss: 500 kronor.
Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående: 500 kronor.
Åka i bussfil: 500 kronor.
Åka mot enkelriktat: 500 kronor.
Åka två på en skoter: 500 kronor, per person.