KÖPVILLKOR

1.Allmänt
Dessa köpvillkor gäller när du som konsument beställer en
elsparkcykel, elminicykel  från Vélo Royal, organisationsnummer 8008200274, på hemsida: www.veloroyal.se eller direkt på plats vid våra försäljningsställen.
1.1 Du måste vara minst 18 för att beställa. Enligt svensk lag accepterar vi inte kreditinköp för personer under 18 år. I specifika fall förbehåller vi oss rätten att makulera eller ändra din order, till exempel om du har lämnat felaktiga personuppgifter och / eller om du inte har betalat.
1.2 All information på hemsida och sociala medier och allt innehåll, ägs av Vélo Royal eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av immaterialrätt och marknadsrätt. Det innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, mönster, layouter och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.

2. Beställning och orderbekräftelse
När du genomför en beställning bekräftar du att du godkänner våra köpvillkor. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit Vi uppmanar dig att behålla denna orderbekräftelse för eventuella fortsatta kontakter. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid, produktinformation etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.
3. Priser och betalningsvillkor
3.1
Samtliga priser anges i SEK (kr) och inkluderar moms. Eventuell fraktkostnad utanför Sverige tillkommer och uträknas separat beroende på vilket land vid beställning. (går ej att köpa via hemsida utanför Sverige)
3.2
Du kan betala med via Swish när du beställer på hemsidan och även med kontanter om du köper på plats. Vi har rätt att ta ut betalning vid ordertillfället. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder eller ändra betalningsmetoder om den metod du valt inte fungerar av någon anledning vid inköpsdatumet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsmetoder anges på vår hemsida.

4. Kampanjer och erbjudanden
4.1
Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på våra plattformar som kan innebära mer förmånliga villkor än dessa villkor, till exempel avseende betalning eller förlängda avbeställningsrättigheter. Dessa mer fördelaktiga villkor gäller när kampanjen är aktiv och endast för de specifika produkter som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka sådana kampanjer. Om kampanjen upphör eller återkallas gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden för specifika produkter gäller för en begränsad tid och så länge lagret räcker.
4.2
I och med köpet av din produkt från Vélo Royal kommer du att erhålla information via e-mail som förklarar produkten och ger dig tips och inspiration gällande just din köpta produkt.

5. Leverans och transport
5.1
Leveranstiden är normalt 7-14 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning, förutsatt att vi har varan i lager.
5.2
Information om beräknad leveranstid för den köpta produkten anges i orderbekräftelsen.
5.3
Hemleverans erbjuds endast i Stockholms län om inget annat har avtalats. Du kan också själv hämta upp din produkt om så avtalats.
6. Ångerrätt
6.1
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen gäller från dagen efter du mottar din produkt. Om du som Kund vill åberopa din ångerrätt skall du meddela detta till oss inom ångerfristen. I meddelandet ska du ange ditt ordernummer, namn, adress och annan relevant information, till exempel namn på produkten i meddelandet. Om du inte vill använda meddelandealternativet kan du använda standardformuläret för att utöva din ångerrätt, producerad av Konsumentverket (www.konsumentverket.se).

Varan ska återsändas utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Du står för kostnaden av returfrakt. Det är inte tillåtet att skicka försändelsen mot postförskott eller efterkrav.
Vid leverans till dig står transporten på vår risk, det vill säga vi är ansvariga för eventuella skador på produkten mellan vårt lager och din adress. Du är ansvarig för detta om du ångrar ditt köp och returnerar en produkt.
6.5
När du ångrar ditt köp, återbetalar vi det belopp du betalade för produkten, inklusive eventuella leveranskostnader. Från det återbetalade beloppet har vi rätt att dra av ett belopp som motsvarar produktens värdeminskning från dess ursprungliga värde om och i den utsträckning en sådan minskning av värdet beror på att du hanterar produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
6.6
Vi återbetalar beloppet så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det datum då vi fick tillbaka produkten.

7. Garanti och reklamation
7.1
Garantin för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med eller efter ändring av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din orderbekräftelse är ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder.
7.2
Skulle du upptäcka att produkten är trasig vid leverans, s.k. uppackningsfel, och att skadan inte beror på transportskada ska detta anmälas till vår kundservice, se kontaktuppgifter längre ner i dokumentet, inom 2 dagar från det att du mottagit varan.
7.3
Om du upptäcker andra fel eller brister i varan, som inte är uppackningsfel, ska dessa åberopas inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Du kan reklamera en felaktig vara inom 3 år från det att du mottagit varan. Därefter förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av garanti.

Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi har mottagit och registrerat den defekta produkten på vårt lager.
Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av oss. Beroende på situationen kan du erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.
7.5
Vi står för returkostnaden när en reklamation accepterats.
8. Force majeure
Vi är inte ansvariga för förseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, såsom allmänna arbetskonflikter, krig, brand, blixtnedslag, terrorattack, pandemier, förändringar i myndighetens föreskrifter, tekniska problem, fel i elektriska / telekommunikation / dataanslutningar eller annan kommunikation och fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter. Dessa omständigheter utgör force majeure som befriar oss från ansvar för skador och andra konsekvenser.

Om en sådan situation inträffar kommer vi att meddela dig både i början och i slutet av situationen. Om sådan omständighet varar i mer än två månader, har du och vi rätt att avbryta köpet med omedelbar verkan.
10. Ändringar av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att uppdateras på våra plattformar. Ändringar träder i kraft när du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller när du kontaktat oss), eller 30 dagar efter att vi har meddelat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du regelbundet kontrollerar plattformar så att du är medveten om eventuella ändringar av villkoren.
11. Kundservice
Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@veloroyal.se eller på 073-310 15 47
Vi har telefontid helgfri måndag och onsdag mellan kl.09:30-10:30 samt torsdagar kl.19:00-20:00. Svarar i övrigt i mån av tid.

12. Gällande lag och tvister
12.1
Ett försök bör först göras för att lösa tvister vänskapligt genom diskussion mellan parterna.
Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Kontaktuppgifter:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se