Vad har jag för Försäkringsskydd?
Din elcykel eller elsparkscykel kan omfattas av din hemförsäkring, eftersom den klassas
som en cykel. Om du skadar dig under färden kan du få ersättning från flera andra
försäkringar. Du måste använda ett SSF godkänt lås.
Om din elcykel eller en elsparkcykel uppfyller kraven för att klassas som en cykel så
omfattas de av din hemförsäkring. Det innebär att du då kan få ersättning från din
hemförsäkring om din cykel blir stulen eller skadad.

En elcykel klassas som en cykel om den har en:
* Tramp- eller vevanordning
*  Elmotor som inte är starkare än 250 watt
*  Elmotor som hjälper till upp till 25 km/h

En elsparkcykel eller elscooter klassas som en cykel om den:
*  Har en elmotor som inte är starkare än 250 watt
*  Är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/tim

Jämför hemförsäkringar
Det kan vara bra att kolla upp vilket maxbelopp din cykel har i din hemförsäkring.

Personskador vid cykelolyckor
Personskador ersätts inte av hemförsäkringen men det finns flera andra försäkringar
som kan hjälpa dig.
Om du har oturen att råka ut för en cykelolycka så kan du få ersättning för dina skador
från flera olika försäkringar. Du kan till exempel få ersättning för kostnader som beror på
olycksfallet, bestående men, så kallad medicinsk invaliditet, och för ärr genom
olycksfallsförsäkring. Du som har en olycksfallsförsäkring bör direkt anmäla sin skada till
sitt försäkringsbolag.
Om du kolliderar med en bil kan du kräva skadestånd från bilens trafikförsäkring.
Skulle du skadas på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till ersättning genom din
arbetsgivare. Hör efter med din arbetsgivare vilka försäkringar som du omfattas av.

Försäkringsskydd- Innan du gör din anmälan till försäkringsbolaget
Uppge cykelns märke och modell, inköpsdatum och inköpspris när du gör anmälan. Du
kan göra din anmälan även om du inte har dessa uppgifter tillgängliga.

Så ersätts en cykel
Hemförsäkringen kan ersätta om din cykel blir stulen, utsatt för skadegörelse eller
skadas i samband med trafikolycka.

Du får ersättning med cykelns värde minus självrisken vilken vanligen är 1 500 kronor.
Värdet på cykeln baseras på inköpspriset minus cykelns ålder vanligtvis enligt tabellen
nedan.

Vid stöld
* Anmäl brott eller förlust | Polismyndigheten
* Anmäl till ditt försäkringsbolag
Vid Skadegörelse och skada vid trafikolycka
Anmäl till ditt försäkringsbolag
*  Ta fram ditt kvitto.
*  Ta gärna reda på vad en reparation kostar.

Exempel på ersättningstabell för cykel
Cykelns ålder
Ersättning i procent

0-1 år 100 %
2 år 70 %
3 år 60 %
4 år 50 %